กดที่นี่เพื่อสมัครค่าย online

2020

ค่ายหมอเขียวอเมริกา

ค่ายที่ 1 ลงทะเบียน online

วันที่ 07-11 กันยายน 2020

ที่วัด มงคลรัตนาราม Tampa, Florida

ที่อยู่ 5306 Palm River Road

Tampa, Florida 33619

ค่ายที่ 2 ลงทะเบียน online ไม่สามารถพักที่วัดได้

ผู้เข้าค่ายต้องพ้กโรงแรม หรือนำเต้นท์มาเอง

วันที่ 14-19 กันยายน 2020

ที่วัด ป่าธรรมชาติ CA

ที่อยู่ 14036 Don Julian Road

La Puente, CA 91746

เป้าหมายของการจัดอบรม

 

๑. เรียนรู้กลไก การเกิด และการหายของโรคต่าง ๆ โรคเหล่านี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด บรรเทา หรือหายได้ด้วยการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ

๒. เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค ควบคุมโรค ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพด้วยเทคนิค ๙ ข้อ สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ เช่น มะเร็ง เนื้องอก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง โรคหัวใจ หอบหืด ไตเสื่อม ภูมิแพ้ ปวดตามข้อ ปวดเมื่อย บวม แดง ร้อนตามร่างกาย และผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานน้อย เป็นต้น

๓.เรียนรู้เทคนิคการรับประทานอาหาร ตามลำดับการย่อยง่ายคุ้มครองเซลล์ และมารู้จักอาหารปรับสมดุล

๔.มารู้จัก ผัก ผลไม้ สมุนไพร และกลุ่มอาหารฤทธิ์ร้อน-ฤทธิ์เย็น

๕.เรียนรู้การทำน้ำสมุนไพร และการปรุงอาหารเพื่อปรับสมดุลร้อน- เย็น

๖.เรียนรู้กายบริหาร โยคะ กดจุดลมปราณ ตามอวัวยะต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ

๗.เรียนรู้การระบายพิษออกจากร่างกาย ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักแพทย์วิถีธรรม

๘.เรียนรู้วิธีดับโลก(โรค) ร้อน ด้วยวิถีแห่งพรหม

๙.เพื่อให้ทุกท่านมาเป็นหมอดูแลและบำบัดสุขภาพตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งยา หรือลดการใช้ยา

 

หาข้อมูลเพิ่มเติมที่

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรมค่ายสวนป่านาบุญ

1.ควรศึกษาข้อมูลการเดินทาง และการเตรียมตัวก่อนเข้าค่ายจากคู่มือการเข้าค่าย ก่อนทุกครั้งได้ที่

www.morkeaw.net

2. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหารจากเดิมให้จืดลง ประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนเข้าอบรม

3. เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ไฟฉาย สมุด ปากกา หมอน และถุงผ้าสำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวระหว่างอยู่ในค่าย เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพทั้งท่านหญิงและชาย (ห้ามสวมเสื้อคอลึก-แขนกุด คอกระเช้า สายเดี่ยว ห้ามนุ่งกางเกงสั้น/ กระโปรงสั้น ดูได้จากเมื่อนั่งแล้วความยาวกางเกง/กระโปรงต้องปิดหัวเข่าถึงหน้าแข้งให้เรียบร้อย และห้ามสวมเสื้อผ้ารัดรูป)

5. นำเสื้อมีกระดุมหน้ามา 1 ตัว สำหรับการฝึกปฏิบัติการถอนพิษร้อนทางผิวหนังที่แผ่นหลัง

8. เตรียมเงินมาพอสมควร เผื่อว่าท่านต้องการซื้อตำรา สื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง ซึ่งทางศูนย์ฯ/ค่ายมีไว้บริการ จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ไม่ได้บังคับ อยู่ที่ท่านพิจารณาเอง (กรุณานำถุงผ้า/กระเป๋ามาใส่ของที่ซื้อด้วย เพราะไม่มีถุงใส่ของไว้บริการ)

9. ไม่นำเด็กเล็ก (ซึ่งสุขภาพดี) และสัตว์เลี้ยงมาในค่าย

10. เอกสารที่ท่านต้องนำมา คือ บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ขณะลงทะเบียนเข้าค่าย

หมายเหตุ: อาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารไม่มีส่วนประกอบของ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และน้ำมันควรรับประทานอาหารที่จัดให้ หากนำอาหารติดตัวมา ต้องไม่มีเนื้อสัตว์